Thông tin về Bài kiểm tra

Chào mừng bạn đến với cổng Thông tin về Bài kiểm tra!

Tại đây, bạn có thể tìm thấy Bảng Thông tin Dành cho Thí sinh của mình, trong đó có tất cả các thông tin bạn cần để chuẩn bị cho bài thi của mình. Trong đó bạn sẽ tìm thấy:

  • Các quy tắc và thủ tục làm bài kiểm tra
  • Thông tin liên hệ dành cho hội đồng cấp phép của bạn
  • Danh sách đầy đủ các tài liệu tham khảo và học liệu
  • Và nhiều hơn nữa

Vui lòng chọn tiểu bang của bạn và cơ quan tổ chức bài thi dưới đây để tải xuống Bảng thông tin Dành cho Thí sinh chính thức.

Florida

Brevard County

Broward County

Broward County Mechanical

Broward County Engineer

Charlotte County

Citrus County

City of Port St. Lucie

Collier County

Florida Contractor Examinations

Duval County

Escambia County

Flagler County

Hillsborough County

Lee County

Martin County

Miami-Dade Construction Trades

Miami-Dade County

Nassau County

Okaloosa County

Okeechobee County

Orange County

Osceola County

Palm Beach County

Pasco County

Pinellas County

Polk County

Polk County Municipal Board

Putnam County

Santa Rosa County

Sarasota County

St. Johns County

St. Lucie County

Volusia County